Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí

Předmětem činnosti svazku a jeho hlavním účelem

je: zajištění, správa, údržba a provoz majetku představujícího zařízení vodovodního přivaděče Posázavský vodovod, s tím, že provozem a správou zařízení vodovodního přivaděče Posázavský vodovod, se zejména rozumí:

  • vlastní provozování zařízení vodovodního přivaděče Posázavský vodovod za účelem zajištění dodávky pitné vody pro členy DSO
  • péče o majetek ve vlastnictví, správě, nebo držbě DSO, včetně jeho údržby, oprav, evidence, odepisování a jeho případného kvalitativního, nebo kvantitativního rozvoje
  • odstraňování havárií a poruch vodovodního přivaděče, včetně zajišťování nezbytných náhradních opatření pro případy havárií, nebo poruch na vodovodním zařízení

  • správa nákladů, výnosů a plnění povinností DSO spojených s věcným zabezpečováním provozu vodovodního přivaděče, tak jak vyplývají z obecně-závazných předpisů, zejména v oblasti finanční a bezpečnostní, nebo tak, jak byly uloženy příslušnými, k tomu oprávněnými, orgány
  • jednání s třetími osobami a orgány státní správy v souvislosti s plněním předmětu činnosti DSO, dle této Smlouvy při zajišťování správy, údržby a provozu zařízení vodovodního přivaděče Posázavský vodovod a zásobování členů DSO pitnou vodou.

Kontakty

předseda: Pavel Pešek ( psv-dso@jilove.cz )
Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy
IČ: 14117223
ID Datové schránky: vtavf6f 
Číslo účtu: 303740911/0300 ( ČSOB )